Framtiden kommer ha störst plats för de som tar ansvar för planeten och samtidigt gör smarta affärer. Genom ReImagine får ni skräddarsydd hjälp att angripa era hållbarhetsutmaningar. Tillsammans sätter vi nya mål med inspiration från den senaste forskningen och goda exempel från världen över.

Case UGLY Smoothie

Utmaning

Motverka socialt utanförskap och minska resursslöseriet längs hela livsmedelskedjan.

Målsättning

Skapa arbetstillfällen till nyanlända kvinnor och minska svinnet i butik och hos grossist.

ReCollabs uppdrag

På uppdrag från Vinnova skapades en cirkulär affärsmodell som både främjar integration och räddar mat.

– 3300 kg

minskat matsvinn

+ 3

nya arbetstillfällen

+ 1544

sålda UGLY Smoothies

ReCollabs insats

ReCollab utvecklade ett cirkulärt system genom att hämta och förädla frukter och grönsaker som ratats i mataffären. Projektet resulterade i en hälsosam produkt gjord på matsvinn som kallades “Ugly Smoothie” och som sedan såldes tillbaka till butikerna. Produkterna anpassades efter “svinn-säsongerna” och innehöll mycket grönsaker för att göra det lätt att få i sig sina 500 gram frukt och grönt varje dag. Under projektet skapades även arbetstillfällen till nyanlända kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden.

Case Vattensamverkan

Utmaning

18 av stadens 21 sjöar uppnår inte god ekologisk och kemisk status pga den urbana miljön, kunskapsluckor och brist på samverkan.

Målsättning

Bidra till att uppnå en god vattenkvalitet i sjöarna genom ökad delaktighet och samverkan.

ReCollabs uppdrag

Leda samverkansprocesserna och facilitera dialogen med berörda parter, samt kartlägga  kulturella ekosystemtjänster.

+samverkan

mellan sektorer

+engagemang

nya lokala aktörer

+detaljkunskap

om lokala ekosystemtjänster

+media

uppmärksamhet i lokalpress

ReCollabs insats

På uppdrag från Stockholms Stad fick ReCollab ansvaret för att planera och leda samverkansprocesserna kring sjöarna Årstaviken, Långsjön och Trekanten, samt identifiera lokala ekosystemtjänster och dess värden för lokala aktörer. Med utgångspunkt i resiliensforskningen utvecklade ReCollab olika verktyg och en process som främjar en social-ekologisk systemförståelse och ökad delaktighet.

stockholms stad

Tankar om hållbarhet
Läs vår blogg
Bloggen

Uppdragsförfrågningar
Kontakta Tove Björklund
tove@recollab.com