Bloggen

Tankar om hållbarhet

Gastronomiskt Forum

Idag är ReCollabs Tove Björklund på plats i Nyköping och deltar i ett Gastronomiskt Forum. Under två dagar ska de diskutera ämnen som är essentiella för att vi ska kunna närma oss en hållbar utveckling. Diskussionerna kommer att fokusera på fyra skiften som relaterar till mat. Skifte nr 1 är proteinskiftet, som handlar om hur man kan skapa attraktiva lösningar för att övergå till växtbaserat protein istället för animaliskt. Växtproteiner är hälsosammare, för både människor och naturen, då det kräver mindre jordbruksmark och släpper ut mindre föroreningar. Skifte nr 2 handlar om att gå från kvantitet till kvalitét där näring, smak och hållbarhetsaspekter blir prioriterat. Skifte nr 3 är stadsskiftet som syftar till att återskapa länken mellan stad och land. Städer är otroligt dynamiska och innovativa, och förändring i matkonsumtion sker snabbt. Detta skifte handlar om att hitta sätt för att få denna innovation och dynamik i städerna att skapa positiva levnadsförhållanden och ett hållbart jordbruk på landet. Skifte nr 4 är kulturskiftet där människor återkopplar mentalt till produktionen av mat och planetens värde i relation till det. Istället för att grödor endast är något som man tar från en hylla i en butik, så måste människor få en bättre systemförståelse (både sociala och ekologiska aspekter) om hur mat produceras.

 

Läs mer om dessa matskiften i Line Gordons (forskare på Stockholm Resilience Centre) artikel ”Four shifts to a more desirable (and delicious) food future”.

Tankar om hållbarhet
Läs vår blogg
Bloggen

Uppdragsförfrågningar
Kontakta Tove Björklund
tove@recollab.com