Bloggen

Tankar om hållbarhet

Optimism som leder till förändring

Every time we explain how a better future might be built, we redraw the boundaries of the possible. (Alex Steffen)

Det är svårt att vara optimist i denna nutid, som snarare tycks präglad av en relativt mörk syn på framtiden och en oro inför världens tillstånd. Det är dock när pilarna tycks peka åt fel håll som det är viktigt att fundera över hur samhällsförändring går till. Här på ReCollab tror vi att optimism och kreativitet är två av de viktigaste svaren på frågan om hur vi kommer vidare – inte som sätt att slå ifrån sig världens orosmoln och fokusera på roligare saker, utan som strategiska sätt att skapa förändring och att komma dit vi vill.

 

När jag i mitten av 00-talet var precis ny till fältet hållbar utveckling var jag oerhört inspirerad av en blogg som hette Worldchanging, en plattform där visionären Alex Steffen visade, med konkreta exempel, hur vi kan nå en framtid som är bright green. Här var det inte marginell förändring som var på tal, utan djupgående samhällsförändringar som skapar bättre samhällen på alla plan. Därifrån har jag fortfarande med mig att hållbarhet i grunden handlar om förmågan att både föreställa sig och förverkliga lösningar som förbättrar människors liv, inte enbart gör dem lite mer hållbara.

 

I en post från 2008 skriver Steffen om The politics of optimism där han slår fast att optimism faktiskt i grunden är en politisk handling, eftersom optimism och framtidstro utmanar status quo på sätt som cynism eller negativism inte gör.

Steffen beskriver grunderna för denna typ av optimism såhär:
1) Det vi anser vara realistiska mål bör inte baseras på en outtalad känsla av otillräcklighet, utan snarare definieras utifrån vad som är “nödvändigt” och vad som är “inom vår kapacitet”.
2) Att människan har förmågan att skapa och implementera lösningar på världens största problem.
3) Att det faktiskt är möjligt att förbättra livet för majoriteten av människorna på jorden. Även om dessa lösningar kostar pengar, så ger investeringen hög avkastning. Dessa gör världen bättre för oss själva och för kommande generationer.
4) Sammantaget ligger det därför i vårt intresse att faktiskt definiera vilken typ av framtid vi vill leva i och att beskriva vilka lösningar som tillsammans kan utgöra grunden för denna framtid. Sen handlar det om att offentligt stå upp för denna positiva framtid och att aktivt arbeta med lösningarna.

 

Och vi kan sträva efter en bättre framtid utan att för den delen bli naiva eller blunda för de svårigheter och problem som vi behöver komma över för att nå hela vägen fram. I sommar uppmanar vi er därför att fundera lite över hur just er positiva framtidsvision ser ut och konkreta sätt som vi kan nå dit. Hör gärna av er till oss om ni vill bolla sätt att komma vidare!

Tankar om hållbarhet
Läs vår blogg
Bloggen

Uppdragsförfrågningar
Kontakta Tove Björklund
tove@recollab.com